Politika dôvernosti

Úvod

Na stránke lekarenslovenska24.com je vaše zdravie a ochrana vašich osobných údajov našou najvyššou prioritou. Vynakladáme veľké úsilie na ochranu vašej dôvernosti a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Pri objednávke na našej webovej stránke vyžadujeme určité osobné údaje na registračnom formulári. Počas registrácie a vytvárania účtu musíte poskytnúť svoje kontaktné údaje (napríklad meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) a tiež vytvoriť heslo. Tieto informácie používame na kontaktovanie vás ohľadom služieb na našej webovej stránke, o ktorých ste prejavili záujem.

Po vytvorení účtu môžete objednávať predpisované lieky a lieky. Pre objednávky liekov bez lekárskeho predpisu nepožadujeme žiadne ďalšie informácie okrem tých, ktoré ste poskytli počas procesu registrácie a vytvárania účtu. Pre objednávku predpisovaných liekov budeme vyžadovať ďalšie zdravotné informácie o pacientovi (ktorým môžete byť vy alebo člen vašej rodiny), pre ktorého je predpis vystavený. Tieto informácie zahŕňajú: meno, výšku, váhu, dátum narodenia, pohlavie, výskyt a typy liekových alergií, požadované lieky, informácie o zdravotnej histórii, informácie o vašich súčasných liekoch, informácie o predpise a meno vášho primárneho lekára a jeho alebo jej kontaktné údaje.

Účely, na ktoré používame osobné údaje

Vaše alebo osobné údaje vašich rodinných členov používame na komunikáciu s vami, odosielanie informačných bulletinov, zlepšenie vašej návštevy na našej webovej stránke, spracovanie objednávok a efektívne poskytovanie požadovaných produktov a služieb. Vaše alebo osobné údaje vašich rodinných členov môžeme poskytnúť licencovanému lekárovi na preskúmanie a schválenie vášho predpisu. Osobné údaje môžeme použiť na odosielanie správ a špeciálnych ponúk prostredníctvom e-mailu. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť neprijímať tieto e-maily kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“ v týchto e-mailoch/ponukách.

Bezpečnostné opatrenia

Používame súčasné technológie a udržiavame bezpečnostné štandardy, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom, zverejnením, nevhodnou zmenou alebo zneužitím. Všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia sú tiež primerané úrovni citlivosti vašich informácií.

Zmeny v tejto zásade ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť našu politiku ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny v tejto zásade ochrany osobných údajov, na domovskej stránke a na ďalších miestach, ktoré považujeme za vhodné, aby ste boli informovaní o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak vôbec, ich zverejňujeme.